Strategie

Met een exportratio van 100% is Vlaanderen een van de meest open economieën ter wereld. Vlaanderen exporteerde in 2011 voor € 283,7 miljard aan goederen. Dit is goed voor een aandeel van 82,55% van de Belgische uitvoer. Toch neemt het exportaandeel reeds jaren af. Het merendeel van de export gaat immers naar de Europese Unie, waar de groei achterblijft en het zijn voornamelijk de grotere bedrijven die exporteren. Om te blijven groeien moeten alle ondernemingen steeds meer een internationale groeistrategie ontwikkelen.

Kmo's worden in hun internationale ambities vaak gehinderd. Er zijn de vele handelsbarrières en investeringsdrempels, de moeilijkheid om betrouwbare partners te vinden, het omgaan met cultuurverschillen, het vinden van marktinformatie op maat, de financiële risico's….

De overheid kan helpen deze drempels te verlagen en bedrijven een steuntje te geven. Vlaanderen zal haar vooraanstaande positie in de internationale handel alleen kunnen behouden als het beleid constant gericht is op het verbeteren van de concurrentiekracht van het bedrijfsleven. Naast de randvoorwaarden moet de dienstverlening op het vlak van internationaal ondernemen excellent zijn.

Via zijn vertegenwoordiging in de raad van bestuur van Flanders Investment & Trade en het Agentschap Buitenlandse Handel zorgt Voka er mee voor dat ondernemingen optimaal worden bijgestaan door de overheid in hun internationaliseringsambities, onder meer via de SMART beheersovereenkomst en een optimaal buitenlands netwerk. Voka kaart ook regelmatig bij de verschillende overheden ondernemingsbelangen aan zoals op het vlak van handels- en investeringsakkoorden, migratieprocedures, internationaal onderwijs, etc.

Ten slotte leveren de Voka - Kamers van Koophandel exportdocumenten af en organiseert ze zelf ook tal van activiteiten op het vlak van internationaal ondernemen (zie agenda van de Voka - Kamers van Koophandel), waaronder de jaarlijks terugkerende week van het internationaal ondernemen. Er worden wereldwijd contacten onderhouden, onder meer via het uitgebreid netwerk van buitenlandse kamers van koophandel, waardoor we snel kunnen inspelen op internationale opportuniteiten. Ook de Europese opportuniteiten worden maximaal benut door participatie in het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap.

Bent u klaar voor de export? Controleer hier onze export checklist.

 

Advies & diensten

Internationaal ondernemen is vandaag voor ieder bedrijf vitaal, zowel voor kmo's als multinationals. Voka heeft een internationale werking in elke regio, die samen met u buitenlandse markten verkent, en die u adviseert en begeleidt bij alle aspecten van uw internationale activiteiten: import, export, buitenlandse vestigingen, enzovoort…

Exportdocumenten

Een belangrijk gedeelte van de dienstverlening betreft de exportdocumenten, die door Voka worden uitgereikt. U kan ook gebruik maken van www.digichambers.be, dat de mogelijkheid biedt om certificaten van oorsprong elektronisch aan te vragen en ze, na goedkeuring door Voka, zelf af te drukken. De voordelen zijn legio: tijdswinst, kostenbesparing, groter gebruiksgemak en minder fouten. Bovendien kan elke onderneming ook gegevens importeren uit haar eigen ERP-systeem.

Eerstelijnsadvies

U kan ons contacteren voor eerstelijnsadvies over internationale bedrijfseconomische vragen zoals : Met welke landen heeft de EU preferentiële akkoorden? Welke invoerrechten moet ik betalen om goederen te importeren uit China, VS, Mexico, ...? Hoe is de Franse betalingstermijn, la loi Chatel?

Contacten

Tijdens business meetings, thematische clubs, exportdagen, ontmoetingen met diplomaten... brengen we u steeds weer samen met andere ondernemers om actuele internationale thema's te bespreken en vooral 'tips & tricks' uit te wisselen.

Handelsmissies

Jaarlijks organiseert Voka handelsmissies naar landen waar het interessant kan zijn om te investeren of zaken te doen. De missies laten u potentiële handelspartners ontmoeten en geven u een inzicht in de manier van zakendoen en het economische leven van het gastland. Waar mogelijk krijgt u ook de kans om Vlaamse bedrijven of joint ventures te ontdekken.

Opleiding

Voka heeft in elke regio een ruim aanbod aan opleidingen en seminaries waar u meer verneemt over de basics van het internationaliseren, of de nieuwste trends en regels voor import en export.

Week van het Internationaal Ondernemen

Elk najaar organiseert Voka samen met Flanders Investment & Trade de "Week van het Internationaal Ondernemen". In heel Vlaanderen worden dan landenworkshops georganiseerd, die telkens een interessante groeimarkt onder de loep nemen.

De praktische workshops worden geleid door deskundigen en ondernemers die hun lokale ervaring met u delen. Zo ontvangt u info uit de eerste hand over alle aspecten van het zakendoen ter plaatse. De workshops bieden u tevens de kans om eigen ervaringen uit te wisselen met collega-ondernemers.

Vokawijzers

Er worden ook Vokawijzers gemaakt die betrekking hebben op internationalisering. Zo zijn er verschenen:
Vokawijzer 19 - Exportgids (februari 2012)
Vokawijzer 24 - Zakendoen met de EU (november 2012)

Nieuws

Fotoverslag Colloquium 2013 - Multinationaal groeien is belangrijk

Voka.be

Wat zijn de drijvende krachten van groei van ondernemingen in Vlaanderen? Sinds 2011 onderzoekt VIVES dit voor Voka. Naar aanleiding van haar Colloquium multinationaal groeien vroeg Voka Kempen Joep Konings, voorzitter van VIVES en hoogleraar economie aan de KU Leuven, ook in te zoomen op de Kempen. ‘Het onderzoek meet welke sectoren het in onze regio goed doen’, zegt Ronny Van Broekhoven, voorzitter van Voka Kempen. ‘Zo leren we dat de Kempen een sterk industriegedreven regio is. Dat de arbeidsproductiviteit in de Kempen opvallend hoog ligt en dat de groei van productiviteit en jobs in onze regio hand in hand gaan. Ook blijkt uit de studie dat Kempenaren een sterke intrinsieke ondernemersmentaliteit- en cultuur hebben.’

Lees meer...
  • Eventverslag
  • 25 april 2013

Limburgse ondernemers stellen Exportgoestingmeter voor

Voka.be

Dirk Enkels (Enkels Feather Company), Mark Decat (Essec) en Rik Zweegers (Crème de la Crème) zetten met hun bedrijf reeds heel wat stappen op het exportpad. Ze willen hun collega-ondernemers stimuleren om ook de stap naar het buitenland te zetten. Daarom ontwikkelden ze samen met Voka – Kamer van Koophandel Limburg de Exportgoestingmeter. Meer, betere en verdere export is immers ontzettend belangrijk binnen het SALK-verhaal.

Lees meer...
  • Nieuwsartikel
  • 29 maart 2013

Nieuwe vrijhandelsakkoorden met Verenigde Staten en Thailand

Voka.be

Deze akkoorden moeten de handel tussen de EU en het andere land vrij en eerlijk maken.

Lees meer...
  • Nieuwsartikel
  • 07 maart 2013

Limburgse export blijft sterk stijgen

Voka.be

Export blijkt nog steeds de factor te zijn die onze Limburgse economie rechthoudt. De sterke stijging van de goederenwaarde die we in 2010 en 2011 al zagen, werd in 2012 verdergezet. De goederenwaarde steeg het afgelopen jaar met 21,03% ten opzichte van 2011. Ook het aantal zendingen naar het buitenland steeg, al was deze groei beperkt tot 2,8%.Met meer dan 10% van de Limburgse verre export (buiten de Europese Unie) is China nog steeds de absolute nummer één van de verre exportlanden.

Lees meer...
  • Nieuwsartikel
  • 06 maart 2013

Seminarie over invordering van schulden

Voka.be

De Europese Commissie organiseert op 21 maart gedurende een hele dag een seminarie over invordering van schulden over de grenzen heen.

Lees meer...
  • Nieuwsartikel
  • 06 maart 2013
ThemeContent