Voka en Brussel

Voka Metropolitan

Voka Metropolitan is een professioneel netwerk van ondernemers die actief zijn in de Brusselse metropool. We willen een optimaal kader creëren om succesvol te ondernemen in deze metropool en op die manier fundamenteel bijdragen tot de welvaart en het welzijn ervan.

Voka Metropolitan wil daarbij met name de internationale rol van de Brusselse metropool versterken en de samenwerking tussen de betrokken overheden bevorderen, in het bijzonder het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bovendien wil Voka Metropolitan bijdragen tot de versterking van de aanwezigheid en de uitstraling van de Vlaamse Gemeenschap in de Brusselse metropool, waaronder ook de positie van het Nederlands. We willen werken aan een opbouwende dialoog met anderstalige bevolkingsgroepen, met wederzijds respect voor elkaars culturele eigenheid.

Voor meer informatie, ga naar de site van Voka Metropolitan

 Logo Metropolitan

Content