Ruimte & mobiliteit

België is een transitland. De hele wereld rijdt over onze wegen. We beschikken over belangrijke zeehavens en een cruciale luchthaven. Maar ons land is ook dichtbevolkt en niet altijd even logisch georganiseerd. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee: files door flessenhalzen die niet kunnen worden weggewerkt, geluidshinder door overvliegende vliegtuigen, een aftakelende infrastructuur zoals de Brusselse tunnels. Voor Voka is het nodig én mogelijk dat hieraan gewerkt wordt zodat de mensen en ondernemingen kunnen blijven vooruit gaan.

 

Opinies

Beleidsdomein Opinies

Pers

Beleidsdomein Pers