Indexsprong is belangrijke stap om jobs te behouden en te creëren

Vandaag bereikte de federale regering een akkoord over de uitvoering van de loonnorm en de indexprong. Volgens Voka zijn deze twee ingrepen van essentieel belang om de loonkloof met de buurlanden te verkleinen.

Lees meer...

Recent

Stijn Decock

Komt de elektrische wagen uit Silicon Valley of Detroit?

Het is de droom van vele ectotech-fanaten. Zonnepanelen en batterijen die zo goedkoop zijn dat het financieel dwaas zou zijn geen zonnepanelen of een elektrische wagen aan te kopen. Fictie of realiteit? Veel hangt af van de onderliggende technologie.

Lees meer...
Voka.be

Sorry, we kozen iemand met meer ervaring

Een goede aansluiting tussen leren en werken is voor Voka prioriteit. Als je weet dat in Vlaanderen nog 1 op 10 leerlingen zonder diploma of goede vorming op de arbeidsmarkt komt, dan is niets doen geen optie. ” Met het project Ervaring Werkt wil VDAB, Voka, VRT, Adecco en Unizo ervaring op de werkvloer stimuleren. Dit door verscheidene acties op poten te zetten die werkgevers sneller aan een geschikte medewerker helpen.

Lees meer...
Stijn Decock

Ondernemerslessen op het witte scherm

Ondernemers in Amerikaanse films. Van krantenmagnaat Charles Kane over Gordon Gekko tot Mark Zuckerberg; ofwel worden ze geportretteerd als halve gangsters of als compleet gevoelloze nerds. Hoe goed die films ook mogen zijn, zelden krijg je een genuanceerd portret over de dilemma’s waar een ondernemer voor staat. A Most Violent Year van JC Chandor, dat momenteel in de zalen speelt, vormt een interessante uitzondering.

Lees meer...
Voka.be

Adviezen SERV en Minaraad over uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning afgerond

Vlak voor de kerstvakantie keurde de Vlaamse regering nog een ontwerpbesluit principieel goed dat uitvoering geeft aan het omgevingsvergunningendecreet. Dat besluit herneemt enerzijds de beslissing van april 2014 en vult daarnaast de ontbrekende hoofdstukken, zoals de evaluaties. Begin februari gaven de strategische adviezenraden, waaronder de SERV en de Mina-raad elk hun advies.

Lees meer...
Voka.be

Vlaams banenpact: De eerste stappen in het doelgroepenbeleid

De Vlaamse regering gaat naar aanleiding van de zesde staatshervorming het doelgroepenbeleid hervormen. Dat is eind januari beslist. De contouren zien er alvast veelbelovend uit, met een focus op een eenvoudige RSZ-korting en het snel aan het werk krijgen van jongeren. Ook ouderen vanaf 55 jaar en mensen met een handicap staan centraal. Het budget voor de profitsector blijft ook op peil.

Lees meer...

Voka on twitter

Homepage

In de kijker

Contact

Koningsstraat 154-158
B-1000 Brussel
Tel: 02 229 81 11
Fax: 02 229 81 00

info@voka.be

Partners